poniedziałek, 23 lutego 2015

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z POMOCY PSYCHOLOGA

W życiu każdego człowieka zdarzają się okresy trudne, w których potrzebujemy pomocy:

- stres związany z pracą;
- problemy związane z dorastaniem naszych dzieci;
- kłopoty w związku;
- utrata bliskiej osoby;
- uczucie lęku, przygnębienia lub zagubienia;
- doświadczanie przemocy;
- trudności związane z podjęciem jakiejś szczególnie ważnej dla nas decyzji;

Tego typu problemy dotykają każdego z nas. Nasze codzienne funkcjonowanie zostaje wtedy zaburzone i jeśli w porę czegoś nie zrobimy ta sytuacja znacznie się pogorszy. Właśnie w takich momentach dobrze jest spotkać się z Psychologiem.

Psycholog jest osobą, z którą można przyjrzeć się i zrozumieć gdzie leży Twój problem i jak go przezwyciężyć…
Dzięki temu nauczysz się jak znajdywać rozwiązania, na które nie było miejsca do tej pory. W czasie terapii można zmienić dotychczasowy sposób działania w budowaniu relacji z ludźmi. Nauczyć się regulowania swoich emocji.

Poradnia świadczy fachową pomoc w zakresie diagnozy i terapii, interwencji kryzysowej oraz konsultacji psychologicznej.


 
 JAK PRZEBIEGA WIZYTA?

- Wizyty są umawiane telefonicznie na konkretny dzień i godzinę (istnieje możliwość dopasowania terminu, który Państwu odpowiada).

 - Na pierwszym spotkaniu klient przedstawia swoja sytuację i problemy, które go dotknęły. Następnie  ustalany jest zakres  pomocy psychologicznej oraz jej najkorzystniejsza forma.

- Można skorzystać z jednorazowej konsultacji psychologicznej lub zdecydować się na cykl spotkań terapeutycznych.

- Kolejne wizyty mają na celu znalezienie przyczyny zaistniałych problemów i ich rozwiązanie.

SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM MOŻE RÓWNIEŻ POSZERZYĆ WIEDZĘ O NAS SAMYCH, O NASZYCH MOCNYCH I SŁABYCH STRONACH.

Jeśli chcieliby Państwo zrobić:

- testy osobowości (m.in.MMPI II, EPQ-R, testy projekcyjne);
- testy na inteligencję (WECHSLER, test matryc Ravena);
- testy psycho-organieczne (m.in.Benton,Mini-mental, DUM)

lub skorzystać z prowadzonych kursów i warsztatów psychologicznych również proszę o kontakt: Telefon: 515-949-259;